Magda Kulesza

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:36
-00:37:43
+00:35:55
5186 1653
K30 : 675
821 473
246 / 273
-00:16:02
+00:32:12
01:13:29
-00:26:19
+00:42:35
6239 2140
K30 : 922
859 831
277 / 300
-00:17:51
+00:39:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii