Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:32
-00:36:16
+00:32:38
4975 1397
K30 : 626
228 / 300
-00:27:48
+00:29:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii