Filip Lebek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:12:02
-00:27:46
+00:41:08
6131 4061
M20 : 685
835 806
151 / 164
-00:12:04
+00:41:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii