Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:01
-00:25:57
+00:34:27
2120 658
K50 : 51
14 / 15
-00:01:59
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii