Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:35:36
+00:33:18
5128 1485
K30 : 661
183 / 238
-00:26:20
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii