Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:12
-00:36:36
+00:32:18
4907 1360
K30 : 606
178 / 238
-00:27:20
+00:29:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii