Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:53
-00:36:55
+00:31:59
4837 1318
K30 : 588
222 / 300
-00:28:27
+00:29:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii