Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:06
-00:39:33
+00:31:54
3134 771
K45 : 109
79 / 117
-00:27:18
+00:23:53
01:08:33
-00:27:51
+00:37:02
3354 1043
K45 : 154
97 / 109
-00:14:31
+00:29:49
01:10:17
-00:33:02
+00:40:36
5683 1959
K40 : 563
188 / 210
-00:18:44
+00:33:39
01:10:30
-00:29:18
+00:39:36
6004 1991
K40 : 500
199 / 222
-00:17:30
+00:33:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii