Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:07
-00:36:41
+00:32:13
4888 1347
K30 : 604
191 / 251
-00:25:49
+00:29:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii