Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:42
-00:38:06
+00:30:48
4600 1204
K20 : 291
36 / 55
-00:23:59
+00:27:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii