Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:27
-00:28:21
+00:40:33
6085 2036
K20 : 475
211 / 234
-00:12:36
+00:38:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii