Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:12
-00:38:36
+00:30:18
4476 3330
M30 : 1316
195 / 284
-00:32:09
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii