Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:46
-00:36:02
+00:32:52
5034 3606
M20 : 615
120 / 164
-00:20:20
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii