Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:07
-00:42:08
+00:36:14
5063 4205
208 / 260
-00:22:59
+00:27:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii