Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:41
-00:14:07
+00:54:47
6660 2411
K20 : 556
55 / 55
+00:51:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii