Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:45
-00:34:03
+00:34:51
5408 1637
K30 : 729
192 / 238
-00:24:47
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii