Anna Osmulska

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:55
-56:39:10
+00:26:46
433 153
K30 : 86
247 196
26 / 34
-00:10:32
+00:24:21
00:56:53
-00:46:26
+00:27:12
3295 715
K30 : 298
439 274
139 / 259
-00:28:35
+00:22:27
00:55:13
-00:44:35
+00:24:19
2806 469
K30 : 218
276 265
110 / 251
-00:33:43
+00:21:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii