Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:18
-00:37:30
+00:31:24
4738 1264
K30 : 568
219 / 300
-00:29:02
+00:28:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii