Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:17
-00:24:31
+00:44:23
6348 2206
K30 : 960
265 / 274
-00:10:27
+00:41:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii