Biegnij Warszawo

Iwona Zych

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:29
-56:41:36
+00:24:20
381 120
K40 : 28
274 168
7 / 25
-00:39:59
+00:13:19
01:16:26
-00:26:53
+00:46:45
5991 2158
K40 : 627
1016 570
132 / 139
-00:16:57
+00:37:25
01:11:46
-00:28:02
+00:40:52
6110 2055
K40 : 511
818 767
154 / 173
-00:20:03
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii