Karol Granica

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:51
-00:56:28
+00:17:10
827 761
M20 : 149
86 63
12 / 131
-00:32:52
+00:06:59
00:48:50
-00:50:58
+00:17:56
1201 1083
M20 : 194
112 106
23 / 124
-00:32:39
+00:15:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii