Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:35
-00:40:59
+00:35:58
6896 5554
267 / 336
-00:33:14
+00:29:09
00:54:12
-00:54:03
+00:24:19
2244 2049
77 / 268
-00:47:41
+00:17:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii