Hanna Bednarz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:13:07
-00:26:41
+00:42:13
6216 2125
K20 : 501
850 822
129 / 139
-00:10:56
+00:39:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii