Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:31
-00:36:48
+00:36:50
5314 1728
K20 : 415
34 / 44
-00:13:08
+00:28:01
01:06:32
-00:33:16
+00:35:38
5527 1704
K20 : 404
41 / 53
-00:17:31
+00:30:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii