Tomasz Krysik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:53
-00:33:55
+00:34:59
5428 3780
M30 : 1498
682 656
241 / 284
-00:27:28
+00:31:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii