Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:55
-00:37:53
+00:31:01
4648 1226
K30 : 546
167 / 238
-00:28:37
+00:28:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii