Marta Stecko

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:58
-00:29:50
+00:39:04
5940 1956
K30 : 854
785 758
209 / 238
-00:20:34
+00:36:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii