Biegnij Warszawo

Sylwia Gołębiowska

Grodno S.A. / GRODNO S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:12
-00:38:07
+00:35:31
5122 1611
K30 : 660
4 3
179 / 210
-00:23:38
+00:26:51
01:13:44
-00:26:04
+00:42:50
6258 2150
K30 : 930
4 3
205 / 224
-00:16:16
+00:37:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii