Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:05
-00:33:43
+00:35:11
5460 1664
K30 : 742
242 / 303
-00:17:03
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii