Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:35
-00:36:13
+00:32:41
4992 1405
K30 : 631
230 / 300
-00:27:45
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii