Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:19
-00:38:29
+00:30:25
4518 1167
K30 : 520
178 / 251
-00:27:37
+00:27:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii