Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:22
-00:28:26
+00:40:28
6079 2034
K30 : 883
275 / 303
-00:11:46
+00:34:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii