Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:47
-00:36:01
+00:32:53
5038 1429
K30 : 638
214 / 274
-00:21:57
+00:30:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii