Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:25
-00:37:23
+00:31:31
4761 1277
K30 : 574
190 / 251
-00:26:31
+00:28:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii