Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:11
-00:40:51
+00:38:29
6623 2216
K30 : 1021
290 / 329
-00:22:30
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii