Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:18
-00:39:44
+00:39:36
6758 2303
K20 : 600
209 / 227
-00:18:00
+00:38:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii