Julia Madej

CITYFIT / Uczelnia Łazarskiego
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:49
-00:59:13
+00:20:07
1975 221
K20 : 65
1 1
63 / 227
-00:37:29
+00:19:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii