Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:44
-00:48:18
+00:31:02
5312 1448
K30 : 666
240 / 327
-00:26:02
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii