Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:23
-00:46:39
+00:32:41
5671 1647
K30 : 761
253 / 329
-00:28:18
+00:27:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii