Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:23
-00:38:56
+00:34:42
5010 1547
K30 : 631
216 / 277
-00:38:56
+00:34:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii