Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:12
-00:29:50
+00:49:30
7301 2683
K30 : 1234
335 / 337
-00:20:21
+00:42:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii