Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:04
-00:41:58
+00:37:22
6493 2123
K30 : 980
292 / 337
-00:32:29
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii