Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:11
-00:19:04
+00:59:18
6565 1603
259 / 260
-00:08:15
+00:54:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii