Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:47:07
+00:32:13
5559 1588
K20 : 432
186 / 241
-00:26:22
+00:31:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii