Darya Vysotskaya

Dasha Molodets
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:55
-00:48:07
+00:31:13
5352 1475
K30 : 678
1
233 / 329
-00:29:46
+00:25:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii