Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:44:04
+00:35:16
6135 1898
K30 : 876
276 / 337
-00:34:35
+00:28:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii