Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:55
-00:52:07
+00:27:13
4260 960
K30 : 455
195 / 327
-00:29:51
+00:19:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii