Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:16
-00:44:46
+00:34:34
6011 4184
M20 : 841
205 / 241
-00:24:01
+00:33:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii