Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:24
-00:38:38
+00:40:42
6862 2368
K30 : 1087
308 / 326
-00:16:52
+00:37:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii