Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:46:37
+00:32:43
5681 1652
K20 : 450
178 / 227
-00:24:53
+00:31:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii